Odwiedziny strażaka 23.05.2018
05 czerwca 2018

Odwiedziny strażaka 23.05.2018

Odwiedziny strażaka-ratownika     W środowe przedpołudnie przybył do naszego Domu strażak - ratownik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Prezentacja stroju strażackiego oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej bardzo zainteresowały naszych Seniorów. Strażak instruował również naszych Mieszkańców na temat bezpiecznego zachowania w czasie ewentualnego zagrożenia pożarowego.

Galeria