Jerzy Leszczyński
11 września 2015

Jerzy Leszczyński

Wystawa Jerzego Leszczyńskiego - malarstwo
 
Jerzy Leszczyński nie jest na co dzień ani tak naprawdę literatem, ani malarzem. Jerzy Leszczyński jest na co dzień artystą, co oznacza przede wszystkim podejście do pracy, rodziny, do całego otoczenia, czyli krótko mówiąc do życia. Nie można go mierzyć miarą innych ludzi, lecz tylko jego własną, bardzo specyficzną.

Domeną Jerzego Leszczyńskiego zawsze była literatura odzwierciedlająca jego spojrzenie na świat: wnikliwe, krytyczne, bardzo satyryczne z pewną skłonnością do lekkiego sarkazmu.

Malarstwo natomiast było raczej rodzajem hobby, uprawiane sporadycznie, aby wyostrzony i wiecznie aktywny intelekt mógł zejść nieco na drugi plan, jakby „zredukować obroty”.

Może najłatwiej jest podać kilka cech, którymi Jerzy Leszczyński nie został przez naturę obdarzony:

Cierpliwość i wytrwałość nigdy nie były jego zaletami. Stąd w literaturze zawsze koncentrował sie na najkrótszych formach: fraszkach i aforyzmach, konsekwentnie unikając większej liczby słów na raz. Formy te szlifował do absolutnej perfekcji, często opierając te „perełki” nie tylko na grze słow., ale nawet na wydźwięku pojedynczych liter.

Nie jest też niczym w rodzaju kolekcjonera czy zbieracza, nie potrafi nic gromadzić. Otacza sie małymi przestrzeniami, aby nie być zmuszonym do wypełniania dużych. Przeprowadza sie z tym, co sam przeniesie, pozostawiając wszystko inne bez żalu za sobą. Stąd jego zachowany dorobek malarski jest stosunkowo niewielki – po co zachowywać poprzednie obrazy, skoro powstają nowe...

Motywy jego obrazów są jasne i znane – są to krajobrazy lub widoki Krakowa. Kolorystyka jest czysta i nasycona i nie ma w niej miejsca na szarość, nawet jeśli ona często nas otacza.

Jerzy Leszczyński – mój Ojciec – pokazał mi, jak namalować olejny pejzażyk, gdy miałam pięć lat. Pamiętam to do dziś i cóż: też jestem artystką...

Urszula Leszczyńska-Radel

Wernisaż wystawy odbył się 11 września 2015 r.