Dr Agnieszka Daca
22 marca 2018

Dr Agnieszka Daca

Inauguracja wystawy Pani Agnieszki Dacy pt. "Wielcy Mistycy Chrześcijańscy" wpisała się dzisiaj w historię galerii "Sztuka u Seniorów" i była szczególnym wydarzeniem dla naszych Mieszkańców. Prezentacja prac została uświetniona koncertem Studentów Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Krakowie. Był to jedenasty wernisaż organizowany przez nasz Dom. Prace można jeszcze podziwiać w budynku naszego Domu.

Galeria