dr Andrzej Domarzewski
29 listopada 2013

dr Andrzej Domarzewski

dr Andrzej Domarzewski - malarstwo
 
Andrzej Domarzewski urodził się w 1950 roku w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pracował w latach 1977 – 1979 jako kierownik Pracowni Plastycznej w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu. W 1977 roku podjął także pracę w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, gdzie uczył do roku 1993.

Od 1993 roku jest pracownikiem Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracą na temat witraży we współczesnych i zabytkowych wnętrzach sakralnych, złożoną w 2002 roku uzyskał stopień doktora.

Praca twórcza dotyczy malarstwa, rysunku, a także rzeźby, medalierstwa, projektowania witraży, grafiki książkowej oraz realizacji według własnych projektów unikatowej biżuterii w srebrze. Jest także autorem plakatów, okładek i obwolut książkowych. Zajmuje się też projektowaniem wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej i projektowaniem terenów zielonych. Brał udział w kilku konkursach i wystawach rzeźbiarskich, w trzech z nich uzyskując nagrody.

Twórczość prezentowana była w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Malarstwo cechują próby zminimalizowania narracji i anegdoty na korzyść efektów związanych z tak zwanym czystym malarstwem abstrakcyjnym, pociągnięciem pędzla i barwą. Portret w bardziej czytelny sposób łączy w sobie elementy przedstawieniowe i abstrakcyjne, podejmując próbę odniesienia się do rzekomej antynomii: przedstawianie – nieprzedstawianie. Efekty kolorystyczne nawiązują do doświadczeń związanych z barwnym oddziaływaniem witraży.

Wernisaż wystawy odbył się 29 listopada 2013 r.

Galeria