Stowarzyszenie SENECTUS

 
Stowarzyszenie SENECTUS

Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie „SENECTUS”, zostało oficjalnie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w dniu 20.09.2013 r.

Wszystkich chętnych do udzielenia nam wsparcia prosimy o wpłatę na konto:

Stowarzyszenie SENECTUS
Numer rachunku bankowego: Bank Pekao S.A. Nr 38 1240 1444 1111 0010 5416 8728

Nawet niewielka kwota będzie dla nas pomocna - dziękujemy!.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II ul. Praska 25 w Krakowie