Kraków, 02.10.2020.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wprowadza się ponownie w DPS przy ul. Praskiej 25 zakaz odwiedzin Mieszkańców. Jednocześnie przypomina się i zachęca do korzystania z innych form kontaktu z bliskimi (telefon, skype, mail).

 

Kraków, 01.10.2020.

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 wszystkie testy na obecność wirusa Sars-Cov-2 wykonane zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Domu dały wynik negatywny. Żadna z osób przebywających na terenie DPS nie jest już objęta kwarantanną. Placówka powraca do normalnego trybu pracy.

 

Kraków, 17.09.2020

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 zdiagnozowano koronawirusa u jednego z pracowników. 

Wprowadzone wcześniej procedury w związku ze stanem epidemicznym pozwoliły na szybkie i sprawne odizolowanie mieszkańców i pracowników w domu. 

Obecnie placówka działa w podwyższonym reżimie sanitarnym. Bez zakłóceń realizowana jest opieka nad mieszkańcami, wydawane są posiłki dla mieszkańców oraz pracowników. Stan zdrowia mieszkańców i pracowników jest na bieżąco monitorowany. 

 

Kraków, 14.09.2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z powrotem Miasta Krakowa do zielonej strefy wprowadza się ponownie możliwość odwiedzin Mieszkańców tut. DPS z zachowaniem ustalonych zasad i ograniczeń.

Odwiedziny są możliwe po przeprowadzeniu wcześniej telefonicznie krótkiego wywiadu (w kierunku COVID-19), ustaleniu terminu spotkania. Wejście na teren jest możliwe z zachowaniem reżimu sanitarnego (pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, zabezpieczenie odwiedzającego w maseczkę jednorazową, ew. fartuch jednorazowy). Odwiedziny poprzedzone są wypełnieniem ankiety przez osobę odwiedzającą, prowadzony jest szczegółowy rejestr odwiedzin. Spotkanie osoby bliskiej z Mieszkańcem odbywa się zgodnie z wprowadzoną procedurą odwiedzin w wyznaczonym przez personel miejscu, w miarę możliwości poza budynkiem głównym Domu. 

Z poważaniem,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Beata Magiera


Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne ustalenie godziny i daty odwiedzin.
Tel.: 12 266-03-64 wewn. 24

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
uczestniczy w tzw. Grupie Zakupowej dotyczącej "Dostawy środków ochrony indywidualnej oraz preparatów dezynfekcyjnych dla domów pomocy społecznej w Krakowie".
Zapytanie Ofertowe umieszczone jest na stronie Prowadzącego postępowanie tj. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

https://dpslanowa41.eu/2020/05/20/dostawa-srodkow-ochrony-indywidualnej-oraz-preparatow-dezynfekcyjnych-dla -domow-pomocy-spolecznej-w-krakowie/

Zapraszamy do składania ofert 

W Walce z Koronawirusem wspierają nas:

 • Składamy serdeczne podziękowania Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża za przekazane dary w postaci produktów kosmetycznych, chemicznych oraz środków dezynfekcyjnych na rzecz naszych Podopiecznych. 
 • OSP KRAKÓW BIEŻANÓW
 • Po raz kolejny składamy serdeczne podziękowania dla WOŚP za przyłbice, rękawiczki, maseczki, kombinezony oraz płyny do dezynfekcji. Dziękujemy, że cały czas pamiętacie o nas i wspieracie nas. 
 • Podziękowania dla Pani Barbary z Pychowic za przekazanie maseczek :)
 • Dziękujemy firmie Winncare za podarowanie nam maseczek :)
 • Podziękowania dla firmy Bielenda, która podarowała kosmetyki pielęgnacyjne dla Mieszkańców naszego Domu w czasie starcia z wirusem
 • Kolejne podziękowania za wsparcie kierujemy do Pani Małgorzaty Jantos Radnej Miasta Krakowa oraz krakowskich uczelni Politechniki i AGH.  Przyłbice, które otrzymaliśmy dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu, są ważnym elementem zabezpieczenia naszych Seniorów i pracowników. Macie swój udział w tym, ze wciąż do nas nie wkradł się KORONAWIRUS!!  Dziękujemy! :-) 
 • Kolejny raz otrzymaliśmy wsparcie od GOLDEN TULIP Kraków City Center Hotel - maseczki i rękawiczki medyczne :-)
 • Dziękujemy Panu inż. Krzysztofowi Junakowi właścicielowi Firmy BAB JUNAK oraz Pani Gabrieli Fejkiel za wsparcie w tym trudnym czasie dla naszego DPS. Państwo przekazali nam maseczki bawełniane własnej produkcji, niezbędne w naszej codziennej pracy. :-)            
 • Dziękujemy Pani Karolinie Grabowskiej wraz ze współpracownikami,
  która 
  zorganizowała dla nas przyłbice wytworzone przez Politechnikę Krakowską. :-)
 • Dziękujemy naszej sąsiadce, która podarowała nam rekawice medyczne!!! :-)
 • Wyrazy wdzięczności dla Pani Agaty Budnik za odzież ochronną i maseczki oraz zaangażowanie w pomoc i "dobre słowo" dla personelu. :-)
 • Dziękujemy WOŚP za środki pielęgnacyjne dla Mieszkańców oraz maseczki ochronne i płyn do dezynfekcji. Bardzo szybka reakcja! :-)
 • Panu Łukaszowi Kubaty, Pani Marii Rubaj, Pani Iwonie Olszewskiej, Pani Monice Liber - Dorsz oraz całej firmie CISCO za troskę o naszych podopiecznych oraz zorganizowanie akcji szycia maseczek i drukowania przyłbic. Te rzeczy już są u nas! :-)
 • Podziękowania dla Państwa Marty i Piotra Pieróg za przyłbice :-)
 • Dziękujemy również Siostrom Karmelitankom za przekazane maseczki ochronne :-)

 

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony http://www.dpspraska.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.dpspraska.pl/

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2011 r.
Data ostatniej aktualizacji: 2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak wbudowanego syntezatora mowy dla osób niewidomych i słabowidzących
• brak zmiennego kontrastowania wyświetlania strony
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Na stronach http://www.dpspraska.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Smoleń, mailowo pod adresem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie12 266-0364 wew. 10. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać telefonicznie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub innego jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, położony jest u zbiegu ulic Praskiej, Czarodziejskiej i Zielińskiego. Nieruchomość sąsiaduje z Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego. Do DPS poza wymienionym piętrowym budynkiem głównym zlicza się także parterowy budynek księgowości z pokojem gościnnym oraz parterowy budynek mieszkania chronionego wspieranego z dwoma garażami.
Wejścia główne do Domu (od strony ul. Czarodziejskiej oraz ul. Praskiej) wyposażone w domofon. Pozostałe wejścia do budynków mają charakter pomocniczy i służą w ciągach komunikacyjnych pracownikom lub dostawcom/usługodawcom. W budynku głównym od strony ul. Praskiej znajduje się duża winda osobowa dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także druga winda osobowa od strony ogrodu. Komunikacja odbywa się również za pomocą klatek schodowych.
Budynek główny jest podpiwniczony i składa się z 2 kondygnacji naziemnych. Dom przeznaczony jest dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych o różnym stopniu sprawności i samodzielności. Pomieszczenia mieszkalne i użytkowe wewnątrz budynku wykorzystywane są w następujący sposób:
Piwnice:
Biegną pod częścią mieszkalną i częściowo użytkową budynku i są wykorzystywane przez mieszkańców (kaplica) i sala narad (do których dostępne są dwa wejścia: zewnętrzne dostosowane do niepełnosprawnych, a także wewnętrzne, do którego można dostać się windą) oraz magazynowe, warsztatowe i techniczne. Wydzielona część piwnic jako zaplecze żywnościowe posiada osobne wejście od strony kuchni oraz osobną windę towarową dla tej części magazynu.
Parter:
Na parterze budynku znajdują się pokoje dla 38 osób. Tu również znajduje się biblioteka, kuchenka podręczna dla mieszkańców, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnia z jadalnią, świetlica, pomieszczania biurowe, socjalne, pralnia, gabinet doraźnej pomocy medycznej, terapii zajęciowej, dyżurki pielęgniarek i opiekunów.
Pietro:
Tu znajdują się pokoje dla 43 mieszkańców, oraz pokój dzienny, palarnia, kuchenka podręczna dla mieszkańców, gabinet fizykoterapii, pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Przy klatce schodowej od ul Praskiej na półpiętrze znajduje się sala kinezyterapii.
Budynek o którym mowa, jest dostosowywany do wymogów standaryzacji określonych w stosownych przepisach. Kompleksy łazienkowe zostały dostosowane dla osób w różnym stopniu niepełnosprawności: umywalka z wgłębieniem, kabiny prysznicowe, uchwyty przy umywalkach, muszlach klozetowych, bidetach, wannach, prysznicach, podnośniki transportowe, siedziska w prysznicach, wanna uchylna z podnośnikiem.
Na wszystkich kondygnacjach, oprócz piwnicy, ciągi korytarzy zaopatrzone są w poręcze wspierające w poruszaniu się osób z niepełnosprawnością ruchową. Do kompleksu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W kompleksie nie ma pętli indukcyjnych. W kompleksie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (oprócz przycisków w windach) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, nikt z pracowników nie zna tego języka w przypadku takich potrzeb korzystamy z pomocy tłumacza z Polskiego Związku Głuchych.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II ul. Praska 25 w Krakowie