Nasza oferta

 

Działalność Domu:


I. Praca socjalna:
Panie Monika i Agata, nasze pracownice socjalne wspierają mieszkańców w rozwiązywaniu
ich problemów i trudności między innymi poprzez:
• przyjmowanie mieszkańca na podstawie decyzji wydanej przez MOPS w Krakowie
• reprezentowanie mieszkańca w instytucjach i urzędach
• prowadzenie korespondencji prywatnej i urzędowej mieszkańców
• rozpoznawanie potrzeb mieszkańców (zakupy, pomoc w realizacji recept itp.)
• utrzymywanie, reaktywowanie kontaktów z rodzinami i opiekunami
• prowadzenie pracy socjalnej z krewnymi i znajomymi naszych mieszkańców,

w celu wypracowania poprawnych, satysfakcjonujących kontaktów z rodziną lub znajomymi

• opracowywanie i aktualizowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców
• pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańca, konfliktów między mieszkańcami
• poradnictwo dla osób ubiegających się o przyjęcie do DPS, zgłaszających się osobiście

lub telefonicznie do działu socjalnego po informację dotyczącą procedury przyjęcia


II. Wsparcie opiekuńczo – medyczne:
• opieka pielęgniarska przez 24 godziny na dobę,
• wsparcie psychologa,
• opieka lekarska w NZOZ "Diamed" - lekarz rodzinny dwa razy w tygodniu

wizytuje naszych mieszkańców.

• opieka rehabilitanta we własnym bogato wyposażonym gabinecie rehabilitacji.

III. Terapia zajęciowa:
Proponujemy zajęcia z atreterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii. Każdego dnia poznajemy najświeższe wiadomości z kraju i świata. Działa u nas biblioteka oraz klub muzyki poważnej. W ramach jego działalności poznajemy historię muzyki.Wychodzimy na wycieczki. Uczestniczymy w życiu kulturalnym Krakowa. Odwiedzamy inne Domy Pomocy. Organizujemy zabawy i zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe.

IV. Zaplecze wspierające:
Własna kuchnia zapewnia posiłki 4 razy dziennie zgodne z dietami zalecanymi przez lekarza. Posiadamy również pralnię i szwalnię świadczące usługi dla naszych mieszkańców. Wciąż wzbogacamy ofertę wsparcia, jakość życia naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsza. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku, mieszkają u nas kobiety i mężczyźni.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II ul. Praska 25 w Krakowie