Terapia zajęciowa

 

AKTYWIZACJA • INTEGRACJA • ROZRYWKA

W naszym DPS Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej, która prowadzona jest różnymi formami i technikami. Zajęcia mają na celu zaktywizować mieszkańców, integrować, dostarczyć rozrywkę, poprawić funkcjonowanie zarówno psychiczne, jak i fizyczne, a tym samym poprawiać jakość życia. Terapie odbywają się zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej. Mieszkańcy w ramach TZ mogą uczestniczyć m.in. w muzykoterapii z elementami choreoterapii, biblioterapii, kółkach zainteresowań, ludoterapii, teatroterapii, zajęciach plastycznych, zajęciach gastronomicznych. Ponadto dbamy również o sferę duchową naszych mieszkańców, dlatego też chętni mają możliwość uczestniczyć w codziennych porannych modlitwach i śpiewie.
Organizowane są wycieczki, bale, występy, turnieje, grille oraz imprezy i uroczystości tematyczne.
Przyjaźnimy się z innymi DPS-ami, z którymi aktywnie działamy w celu umilenia mieszkańcom czasu oraz integracji interpersonalnej. Współpracujemy z wieloma ośrodkami kulturalno-oświatowymi, m.in. z uczelniami, szkołami, przedszkolami, domami kultury i muzeami. A więc „dla każdego coś miłego”.

Serdecznie zapraszamy!

Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa  

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II ul. Praska 25 w Krakowie