Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (koronawirusa), w trosce o zdrowie Mieszkańców, czasowo zostają wstrzymane odwiedziny w naszym Domu.

Proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do w/wymienionego ograniczenia. 

 

Z poważaniem,

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Beata Magiera

 

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne serdecznie zapraszamy do kontaktu ze swoimi bliskimi za pomocą skype.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie godziny połączenia.

Tel.: 12 266-03-64 wewn. 24

 

Terapia psychologiczna

 

CODZIENNA POMOC I WSPARCIE

Terapia psychologiczna prowadzona w tutejszym Domu rozpoczyna się w chwili przyjęcia nowego Mieszkańca. Dokonywana jest ocena Jego funkcjonowania psychicznego i motywacja do współpracy. Służą do tego metody psychologiczne tj.: wywiad, obserwacja oraz testy. Kolejnym krokiem działań psychologicznych jest pomoc w adaptacji Mieszkańca do nowych warunków życia i zmian, które nastąpiły w Jego życiu. Zmniejszenie poczucia osamotnienia, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zmniejszanie napięcia, udzielanie wsparcia emocjonalnego, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, pomoc w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych, stymulowanie procesów poznawczych to elementy codziennej terapii prowadzonej przez tutejszych psychologów.

Na Praskiej prowadzone są również zajęcia grupowe: społeczność terapeutyczna, trening funkcji poznawczych oraz zajęcia relaksacyjne.

Wszelkie działania psychologiczne uwzględniają kondycję psychofizyczną Mieszkańców, a także ich motywację. Pomoc psychologiczna udzielana jest również wówczas, gdy personel zgłasza sytuację problematyczną dotyczącą konkretnego Mieszkańca czy Mieszkańców. Jeśli podopieczny odmawia pomocy psychologicznej, wówczas tworzone są zalecenia, co do sposobu pracy personelu z osobą. Psycholog spotyka się z Mieszkańcem indywidualnie w gabinecie lub odwiedza Go w pokoju. Ponadto psycholodzy wspierają zespół terapeutyczny podczas opracowywania planów wspierająco – aktywizujących, współpracują z całym personelem Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego. Sporządzają również diagnozę funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego Mieszkańców dla potrzeby orzecznictwa.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II ul. Praska 25 w Krakowie