Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II ul. Praska 25 w Krakowie