Marek Batorski

 

Wystawa obrazów Marka Batorskiego

Marek Batorski Urodzony w Szczebrzeszynie. Malarz, grafik, muzyk jazzowy. Członek ZPAP Okręgu Krakowskiego. Pedagog, dr Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.

Moje prace powstają pod wpływem impulsu, potrzeby notacji wizji narzuconej przez wyobraźnię. Formy, plamy, linie uszeregowane są w kadencji i poddane swoistemu rytmowi, podobnie jak muzyka - wywołują nastroje, rządzą się logiką kompozycji, są swobodnym zapisem kontrolowanym przez intuicję.

Oto co sam twórca mówi o swojej sztuce:
„Staram się, by w kompozycjach malarskich w każdym fragmencie płaszczyzny jak i na całym jej obszarze uwzględnić subtelności interwałowe, czyli odległości tonów kolorystycznych a także stosunki czasowe, dynamiczne i artykulacyjne. Wszystkie elementy kompozycji malarskiej muszą być również podporządkowane odpowiednim sekwencjom podziałów i rytmów wizualnych na wzór fraz muzycznych…

W naszej Galerii „Sztuka u Seniorów” odbył się kolejny wernisaż. Artystą prezentującym swoje dzieła był Marek Batorski. Artysta zaprezentował naszym mieszkańcom oraz zaproszonym gościom kolekcję stworzonych przez siebie obrazów. Jak sam mówi o sobie, tworzy grafikę, obrazy i inne prace malarskie, czerpiąc inspirację z elementów muzycznych, głównie jazzu. Tak powstały jego cykle: „Transkrypcje", „Impresje Jazzowe", „Mityczny Zapis". Pan Marek jak przystało na człowieka renesansu , zaprezentował też się jako uzdolniony muzyk – saksofonista. Wraz z gitarzystą, Grzegorzem Szydłakiem dał wspaniały koncert jazzowy. Ujmującą laudację wygłosił profesor Lucjan Orzech.

Wernisaż wystawy odbył się 17 listopada 2016 r.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II ul. Praska 25 w Krakowie